Menu
Bel ons: 03 325 51 50
Momenteel afspraken tot 12u!

EPILEPSIE BIJ HONDEN EN KATTEN

Uw huisdier heeft vermoedelijk epilepsie.Het is een een veel voorkomende ziekte die we hier bij PetMed zien .

Epilepsie wijst op een ongewilde stoornis in de hersenen.Epilepsie ,stuipen en vallende ziekete zijn synoniemen.

Oorzaken

Epilepsie kan verschillende orzaken hebben zoals infectie,bloedvatafwijkingen in de hersenen,tumoren ,ongevallen en aangeboren afwijkingen in de hersenen.

Soms kunnen een laag bloedglucosegehalte,lever-of nierproblemen een epilepsie aanval uitlokken.

Soorten

Een van de classificaties voor epilepsie is "idiopatisch".Dit wil zeggen dat de oorzaak niet gekend Is.

De stuip is het enige teken dat kan geUwvonden worden na een grondig neurologisch onderzoek.

Er bestaat een grote varieteit in epilepsie.

Het meest voorkomende type is de grand-mal of algemene epilepsie.Een grand mal epilepsie bestaat uit een aura,een prodrome, een ictus,een postictus en een interictus.

De aura is de periode voor de aanval ,waar de patient begint te voelen dat er iets aan de hand is: hij wordt rusteloos,angstig of aanhankelijker.Ook andere gedragsafwijkingen kunnen waargenomen worden.

De prodrome volgt de aura:de patient wordt stil en verliest het bewustzijn.

Tijdens de ictus worden de spieren stijf en beginnen ritmisch samen te trekken.Men ziet soms trapbewegingen van de poten en trillen van de kaakspieren.Urineren, defaeceren,overvloedig speekselen en pupilveranderingen kunnen aanwezig zijn. Deze fase duurt gewoonlijk tussen de halve minuut en 3 minuten.( voor de eigenaar lijkt dit veel langer!).

Na de ictus krijgt men de postictus.Heet dier is verward ,moe ,wankelt soms en kan blind zijn.Deze fase kan enkele minuten , maar evnegoed enkele uren aanhouden.In sommige gevallen zellfs dagen.Het dier kan in deze fase om het even welke gedragsafwijking vertonen.

Het is belangrijk om weten dat de mate waarin een aanval zichh manifesteert,geen verband houdt met de ernst van de oorzaak.

De interictale fase die nu volgt is de periode waarin de patient zich terug normaal gedraagt..

Men kan ook een gedeeltelijke ( partiele) of plaateslijke( focale)epilepsie zien die onafhankelijk of samen met een grand -mal optreedt.

Deze wordt gekenmerkt door een trillen van de kaken of poten.Soms resulteren ze in een algemene epilepsie;

Partiele stuipen zijn van kortere duur maar treden vaker op.

het onderzoek

Een grondige voorgeschiedenis wordt afgenomen en een routine onderzoek wordt verricht.We zullen ook altijd het bloed onderzoeken

de behandeling

Een symptomatische behandeling ( dit is een terapie waarmee men niet de oorzaak maar wel de symptomen behandelt) wordt gewoonlijk voorgeschreven.

We willen er U wel op attent maken dat dit een test of trial is.Geneesmiddelen ,dosisen en manieren avn toedienen worden aan de behoefte van de patient angetast;Deze parameters kunnen plots veranderen.Daarom is een goede samenwerking tussen U en ons vereist.

We raden U aan dat U een agenda bijhoudt van het aantal,de duur en het soort aanvallen,omdat dit voor ons zeer nuttige info is.

De patient kan zich met de medicijnene loom voelen.

Het duurt een tiental dagen vooraleer de patient zich aan de medicatie heeft aangepast.

Verander de dosis nooit op eigen houtje!

Sommige vormen van epilepsie treden op in reeksen( zeker bij grotere rassen).

Zo kan men 2 tot 20 aanvallen zien binnen de 24 uur.

In feite kunnen er zich 2 dringende gevallen voordoen, waarbij je ons onmiddellijk moet kontakteren:

- een verlengde status eîlepticus: dit is een stuip die langer duurt dan 5 minuten

- een reeks van aanvallen zonadt dat er echt een postictale pauze is

Conclusie

We hebben getracht U wat beter in te lichten over de ziekte van uw viervoeter. Een aanvaardbaar succes van 80 % is haalbaar.

Hou wel voor ogen dat we de ziekte niet kunnen genezen , maar wel onder kontrole houden.

Als uw huisdier een aanval krijgt,blijf dan steeds rustig. Een aanval kan uw patient in principe geen schade berokkenen: hij heeft ook geen pijn!

Als er zich andere klinische bevindingen voordoen die een meer ernstige onderliggende oorzaak laten vermoeden, zullen we samen met U een verder diagnostisch plan uiuitvoeren.